Garanciális feltételek

 

Bergeim® bambusz parketta

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

 

A gyártó garanciát vállal minden BERGEIM® bambusz parketta szerkezetére, a lakótérre jellemző, normál használat és igénybevétel esetén, a vásárlás időpontjától számított 10 évig, közületi felhasználás esetén 3 évig, a garanciális feltételek szigorú betartása mellett.

Kérjük, hogy a parketta vásárlása és lerakása előtt figyelmesen olvassa át a garanciális feltételeket, továbbá a lerakási és ápolási útmutatót és vegye figyelembe annak tartalmát. A dokumentumot szakemberének is mutassa meg. A feltételek be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után.
A kiskereskedelemben vásárolt parketta mellé, minden esetben garancia levelet kell kapnia. Ha nem kapta meg a garancia levelet, kérje azt az eladótól, mert a garancia kizárólag a megfelelően kitöltött garancia levéllel érvényesíthető.
A parketta lerakását végző szakember a munka megkezdése előtt és annak elvégzését követően jegyzőkönyvet készít, amit önnek is köteles bemutatni. A parketta lerakását a szakszerű beépítés szabályainak megfelelően kell elvégezni. Kizárólag képzett szakemberrel végeztesse el a parkettázási munkát, mert a szakszerűtlenül lerakott parketta elveszti garanciáját.

A garancia nem érvényesíthető

• A szabályosan kitöltött garancialevél, vagy a vásárlást igazoló számla hiányának esetén.
• A vásárló által szállított parketta sérülése esetén.
• A parketta, beépítés előtti, helytelen tárolásából adódó problémák esetén.
• A kivitelező által kiállított jegyzőkönyv hiányának esetén.
• A szakszerűtlenül előkészített, vagy nem megfelelő aljzat miatt keletkező hibák esetén.
• A parketta szakszerűtlen lerakása esetén.
• Nem hozzávaló segédanyag, vagy nem megfelelő célszerszámok használata miatt keletkező problémák esetén.
• Erős vegyületek vagy nem megfelelő tisztítószerek által okozott sérülés esetén.
• Nem megfelelő karbantartás esetén.
• Alacsony környezeti páratartalom miatti kiszáradás esetén.
• A túl magas páratartalom, aljzat nedvesség tartalom, vagy egyéb káros környezeti tényezők miatt bekövetkezett károsodás esetén.
• Extrém meleg vagy hideg, tartósan erős napsugárzás, magas nedvességtartalom, száraz klíma vagy ezen tényezők gyors váltakozása miatti károsodás esetén.
• Építési (PE) párazáró fólia hiányának esetén.
• Nem megfelelő padlóalátét használata miatti károsodás esetén.
• Az épületben keletkezett szerkezeti hibák okozta, omlás, süllyedés, elázás, beázás, deformálódás esetén.
• Az egy ponton, túlzott terhelésnek kitett parketta sérülése esetén.
• Helyi kopás, karcolások, vagy egyéb, a végfelhasználónak tulajdonítható hanyagság, akarattal történő károkozás vagy más speciális körülmény miatt bekövetkezett károsodás esetén.
• A természetes anyagokra jellemző, az idő múlásából adódó természetes elszíneződés esetén.

A garancia érvényesíthető

• Szabványon felüli méreteltérések esetén.
• Ha a parketta illesztései a M.SZ. szabványt meghaladva, hézagosan záródnak.
• Ha a parketta elemek magassága között szabványon felüli méreteltérés mutatkozik.
• Ha a padló a rendeltetésszerű használat mellett szálkásodik.
• Ha a lakkréteg több helyen, foltokban vagy teljesen elválik a padlótól.

A garancia érvényesítése

• Parketta vásárláskor, a lerakási és ápolási útmutató mellett, a vásárlónak minden esetben garancia jegyet kell kapnia a kereskedőtől, amit szabályosan ki kell tölteni.
• A garanciális igény érvényesítése, a vásárló birtokában lévő szabályosan kitöltött garancialevél és a vásárlást igazoló számla megléte esetén lehetséges.
• Az észlelt, vélhetően garanciális feltételek alá eső hibát az észleléstől számított 8 napon belül, írásban kell bejelenteni a parketta vásárlásának helyén. A panasz leírása mellé csatolni kell a garancialevél másolatát, a vásárlást igazoló számla másolatát és lehetőség szerint fényképeket a hibáról.
• A panasz kivizsgálása, a panasz beérkezését követően 14 munkanapon belül megtörténik
• A gyártó fenntartja a jogot a helyszíni kivizsgálásra, hogy a bejelentett hiba a garanciális feltételek hatálya alá tartozik-e.
• A gyártó fenntartja a jogot, hogy garanciális hiba esetén a hibás parkettákat cseredarabokkal helyettesítse. A cseredarabokat telephelyén, díjmentesen biztosítja a vásárló részére.
• Ha a probléma nem orvosolható az egyes elemek cseréjével, a gyártó díjmentesen, teljes cserét biztosít telephelyén a hibás parkettákra.
• Ha a szükséges parkettából nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiség a cserére, nincs készleten, akkor a gyártó ugyanazon értéken, más típusból biztosít cserét, ha a vásárló igényt tart rá.
• A gyártó fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben saját szakembereivel, saját költségén végeztesse el a garanciális javítást.
• A parketta javításával kapcsolatos egyéb járulékos, vagy a használatbavétel kiesése miatt felmerülő költségeket a gyártó nem vállalja.
• Az építőipari vállalkozás által lerakott parketta esetén a kivitelezőnek lehetősége van átadni a tulajdonos részére a garancia levelet, ezen útmutatót és a vásárlást igazoló számlát.
• Építőipari vállalkozás által épített társasházak esetén, a kivitelező köteles minden lakásra külön garancia jegyet kiállítani. A szükséges mennyiségű garancia levelet és útmutatót a vásárlás helyén kell igényelni.
• A garancia a vásárló nevére szól, harmadik fél részére nem átruházható.

Minden további felmerülő kérdésben, vagy nem egyértelmű feltétel esetén forduljon bizalommal kereskedőjéhez.

 

Bambusz Market © 2017 - Minden jog fenntartva.